Hoe werkt het

Het taartpuntenmodel
Op het moment dat iemand een Buurtbeweging start kan hij allerlei moeilijkheden tegenkomen. Deze moeilijkheden kunnen liggen op verschillende gebieden, bijvoorbeeld; persoonlijk, het signaleren van problemen bij buurtbewoners (deelnemers), gebrek aan kennis op inhoudelijke gebied of gebrek aan ervaring in leiderschap (de initiatiefnemer). Het taartpuntenmodel biedt op verschillende wijzen ondersteuning aan de initiatiefnemers en/of de deelnemers van een buurtbeweging. Onderstaand is het taartpuntenmodel verder uitgelegd.

Taartpuntenmodel buurtbeweging 2.0

Doelenborrel
Tijdens de doelenborrel, geïnitieerd door de initiatiefnemer van een buurtbeweging, worden persoonlijke doelen gesteld voor de deelnemers. Een doel kan bijvoorbeeld betekenen met wandelen of hardlopen een bepaalde afstand te halen of een aantal kilo’s afvallen. Maar het kan ook zijn dat ontspanning, plezier of het opdoen van sociale contacten het doel is. Maar ook het helpen van mensen in een sociaal isolement of het organiseren van een kinderfeest in de buurt behoort tot de mogelijkheden.

Training
De initiatiefnemer van een buurtbeweging kan vanuit de stichting training volgen die hem helpt bij het vorm geven en/of voortzetten van zijn buurtbeweging. Dit kan zijn op inhoudelijk gebied, bijvoorbeeld iemand die een bootcamptraining geeft en hiervoor een instructeursopleiding wil volgen. De kosten voor deze opleiding worden dan door de stichting betaald.

Personal training
Een deelnemer van een buurtbeweging kan bij de initiatiefnemer persoonlijke begeleiding krijgen, om zijn persoonlijke doelen te behalen (deze begeleiding is extra en buiten de groepsactiviteiten om). Het staat ook hier de deelnemer vrij zijn waardering kenbaar te maken in natura of door betaling van geld. De initiatiefnemer en de deelnemer kunnen dit eventueel van te voren overleggen.

Buddysysteem
De deelnemer kan aan een andere deelnemer worden gekoppeld, omdat zij dezelfde doelen hebben of denken samen verder te komen in hetgeen zij doen. Dit kan betekenen dat deelnemers in de eigen tijd extra werken aan hun doelen, bijvoorbeeld twee deelnemers die willen afvallen of die meedoen aan een hardloopwedstrijd. Samen een goed gesprek hebben in de thuissituatie om een persoonlijk of gezinsprobleem te bespreken kan ook.

e-Coaching
Soms zijn de moeilijkheden van de deelnemers (of initiatiefnemers) van dusdanige aard of ernst dat de deelnemer dreigt uit te vallen of niet met de stroom meekan. Ook is het mogelijk dat een deelnemer extra ondersteuning nodig heeft in het behalen van zijn doelen. In zo’n geval is het mogelijk om professionele (e-)coaching vragen. De deelnemers kunnen terecht bij een professionele coach die helpt om hun doelen te bereiken. Deze doelen kunnen liggen op het gebied van lichamelijke en/of psychische gezondheid. Deze coaching kan worden geleverd door Inter-Eos .
Daarnaast heeft Inter-Eos contacten met de lokale leveranciers van zorg(diensten) en kan daarbij fungeren als verwijzer naar zorgverleners in de eigen omgeving. Verder kunnen zorgverleners hun cliënten ook verwijzen naar buurtinitiatieven. Op deze manier ontstaat er een wisselwerking tussen zorgverleners en zorgbehoevenden.

Het waardeer-verdienmodel
Alle mensen (initiatiefnemers) die zich willen inspannen voor een buurtbeweging dienen zich te registreren bij de Stichting Buurtbeweging. Deze mensen krijgen onder meer herkenbare kleding en ook een persoonlijke code.
Wanneer deelnemers van een buurtbeweging tevreden zijn, gesteund voelen of zich op een andere manier geholpen voelen, dan laten zij hun waardering hiervoor blijken. Dit kan geldelijk middels een donatie naar één van de medewerkers die hen heeft geholpen. Deze donatie kunnen ze overmaken naar het algemene bankrekeningnummer van de stichting.
Stichting Buurtbeweging maakt het bedrag dan verder over naar de betreffende medewerker onder aftrek van een management-fee van 15%. Door de management-fee is de stichting in staat haar ondersteunende werk duurzaam te blijven verrichten.


Mogelijke buurtbewegingen
Hoewel De Buurtbeweging is ontsprongen uit een sportief initiatief zijn er tal van andere initiatieven te bedenken onder de paraplu van De Buurtbeweging. Bijvoorbeeld:

De buurt leest
De buurt kookt
De buurt zwemt
De buurt maakt
De buurt klust
De buurt leert
De buurt bezoekt
De buurt creëert
De buurt mediteert
De buurtbarbecue
De buurt feest
De buurt zorgt
De buurt preekt
Enzovoort.

Afhankelijk van de vraag en behoeften van de buurtbewoners enerzijds en de talenten van de initiatiefnemers anderzijds, zullen er buurtinitiatieven ontstaan. Bestaande initiatieven kunnen aansluiten bij de Stichting Buurtbeweging, zodat de initiatiefnemers meer ondersteuning en baten hebben van hetgeen zij doen. Daarnaast wil de stichting mensen ondersteunen om de stap te nemen om zich in de buurt te laten zien, mensen uit te nodigen en talenten te delen. Denkt u bijvoorbeeld aan een buurtbewoner die ontzettend goed kan koken en wekelijks een workshop geeft voor buurtbewoners om mee te doen in haar keuken en samen te eten. Deze goede kok kan de initiatiefnemer zijn voor een ‘beweging’ in de buurt. Onze Stichting wil drempels wegnemen en een initiatiefnemer een kader en (indien nodig) handvatten geven waarin hij/zij zijn/haar activiteiten aanbiedt. De activiteiten vallen onder de paraplu van Stichting Buurtbeweging en de deelnemers kunnen de initiatiefnemer via deze stichting steunen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>