Waarom De Buurtbeweging

Het is opmerkelijk dat mensen zo dicht op elkaar wonen in Nederland en elkaar veelal niet of nauwelijks weten te vinden. Vaak is het contact vluchtig en oppervlakkig. Wij merken dat mensen wel graag in beweging willen komen, maar dat zij veel belemmeringen ervaren. Samen ondernemen en initiatieven starten stimuleert meer en zal uiteindelijke waardevoller blijken. Natuurlijk kunnen mensen bijvoorbeeld naar sportscholen gaan bij hen in de omgeving, maar voor veel burgers is dit te duur en bovendien past dit niet bij iedereen.

Stichting Buurtbeweging sluit aan op de nieuwe prioriteiten van het Buurtgericht Samenwerken zoals onder meer de gemeente Alkmaar. Onder het onderstaande worden de prioriteiten weergegeven zoals beschreven in de nota ‘vernieuwing Buurtgericht Samenwerken; Versterken van eigen kracht en sociale veerkracht (2011).

1. Bewonersonderneming: Ruimte voor eigen initiatief van bewoners en ondersteuning indien dit gewenst wordt. Dit laatste mogelijk uit te ontwikkelen tot eigen inhuur door bewoners zelf. En door aan te sluiten bij concepten die door bewoners zelf ontwikkeld worden. (…) Er is hier nadrukkelijk geen sprake van een vorm van oplegging door de gemeente. Aangesloten wordt bij verzoeken vanuit de bewoners zelf.

Deze stichting stimuleert, coacht en beloont buurtinitiatieven die een plaats in de buurt verdienen. Dit heeft als doel dat de initiatieven een (langdurig) succes worden. Hoewel De Buurtbeweging inmiddels een eigen website heeft dient dit een platform verder vorm te krijgen waarbinnen buurtbewegingen medeburgers inspireert om ook een beweging op te starten. Succes verhalen en moeilijkheden worden alsdan gedeeld op het forum, zodat er ook nieuwe initiatieven een grotere kans maken om succesvol te zijn. Ideeën worden gedeeld en hebben de ruimte om zich te ontwikkelen.

2. Communicatie en digitalisering: Door ontwikkelen van het digitaal indienen van meldingen en initiatieven door middel van bijvoorbeeld Verbeter de Buurt (zie verbeterdebuurt.nl).

De stichting is van mening dat veel problemen in de wijk milder worden naar mate sociaal contact toeneemt en er meer buurtbewegingen worden opgestart. De burgers hebben meer contact met elkaar en zullen de gebeurtenissen (goed of slecht) in de wijk bespreken. Dit proces zal de buurt een positieve impuls geven. Daarnaast kan de initiatiefnemer van een buurtbeweging, indien de problemen van dien aard zijn dat melden belangrijk is, melding doen op www.verbeterdebuurt.nl.

3. Behouden van de leefbaarheid en veiligheid in de wijken en flexibele, snelle inzet in situaties die daarom vragen, bijv. jeugdoverlast.

Veel mensen klagen over het feit dat mensen zo op zichzelf leven. Vaak bestaat het contact uit een praatje over de schutting. Weinig mensen lukt het om daadwerkelijk in contact te komen met anderen, op een meer duurzame en constructieve wijze. Stichting Buurtbeweging wil mensen bij elkaar brengen en de buurt weer in beweging brengen. Dit zal de leefbaarheid en uiteindelijk ook de veiligheid van de buurt ten goede komen. Indien nodig of wenselijk kan De Buurtbeweging hiertoe door een voorlichtingsavond als een eerste voorbeeld en aanzet dienen.

De jeugd is een groep waar de stichting extra aandacht aan wil schenken. Jongeren hebben veel energie en ondernemingsdrang. De stichting wil het steuntje in de rug zijn om een initiatief te starten, jongeren ondersteunen bij de werving van deelnemers en bijdragen aan de continuering van een buurtbeweging. Denk bijvoorbeeld aan (jonge) initiatiefnemers die op de voetbalveldjes in de wijken straatvoetbal-workshops geven. Of een jongere die een buurtbeweging opstart in free-running, dans of kunst. Via de stichting kunnen deze initiatieven worden begeleid. Het initiatief wordt bijvoorbeeld verspreid via social media, buurtkrant en de website van de stichting. Daarnaast is coaching beschikbaar voor de jongere (indien nodig) en zij hebben een kans om ook daadwerkelijk wat te verdienen aan hun initiatief. Natuurlijk geldt ook hier weer ‘op basis van waardering’.

4. Investeren in kwetsbare buurten (Wij de Wijk)

Door met elkaar groepen op te starten en activiteiten te ondernemen (lees: door een buurtbeweging te starten) zullen mensen elkaar ook op andere momenten eerder bereiken. Immers, wanneer buurtbewoners elkaar beter hebben leren kennen zullen hulpvragen om andere (serieuzer) redenen ook makkelijker gaan. Hulp of ondersteuning vragen wordt hierdoor laagdrempeliger.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>